Convocatòria especial de finalització d’estudis

Segons determinen les Normes Reguladores de l'Avaluació i de la Qualificació dels Aprenentatges vigents a la Universitat de Barcelona, en el seu article 14, a l'estudiant de grau que al començament del curs acadèmic li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits per finalitzar l'ensenyament, la matrícula li dóna dret a una convocatòria especial. Dins aquest 10 %, l'estudiant pot gaudir de la convocatòria especial, però només tindrà docència en el semestre en què s'imparteix l'assignatura. Les característiques d'aquesta avaluació especial s'han d'ajustar als mateixos criteris que en les avaluacions úniques que s'assenyalen en la dita normativa.

La convocatòria especial serà una segona convocatòria d'avaluació afegida a l'avaluació única pròpia dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona.

  1. Les assignatures amb docència al primer semestre del curs i amb avaluació única ordinària al mes de gener tindran la seva convocatòria especial de finalització d'estudis al mes de setembre .
  2. Les assignatures amb docència al segon semestre del curs o amb docència anual i amb convocatòria única ordinària al mes de juny tindran aquesta convocatòria especial al mes de gener (previ al segon semestre) .

En cap cas, la convocatòria afegida pertanyerà a un curs diferent a aquell en el qual l'alumne es troba matriculat quan la sol·licita.

Els terminis per sol·licitar la convocatòria especial de finalització d'estudis s'anuncien oportunament al web de la Facultat (habitualment, la primera quinzena de novembre per a les assignatures de segon semestre i anuals, i la primera setmana de juliol per a les assignatures de primer semestre. Posteriorment, s'hi publiquen les dates d'examen (finals de desembre i finals de juliol).
 

Comparteix-ho: