Universitat de Barcelona

Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Literatura Europea dels Orígens 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània 2 OB 6
Introducció a la Història de la Llengua Espanyola 2 OB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Introducció a la Literatura Francesa 2 OB 6
Lingüística Romànica 2 FB 6
Llatí II 2 OB 6
Llengua Catalana II 2 OB 6
Llengua Francesa I 2 OB 6
Llengua Italiana I 2 OB 6
Llengua Llatina 2 OB 6
Llengua Portuguesa I 2 OB 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol Anual OB 12
Els Trobadors i la seva Recepció Europea 1 FB 6
Gramàtica Llatina I 1 OB 6
La Literatura Catalana a la Tardor de l'Edat Mitjana 1 OB 6
Llengua Francesa II 1 OB 6
Llengua Italiana II 1 OB 6
Llengua Portuguesa II 1 OB 6
Orígens i Formació de les Llengües Romàniques 1 FB 6
El Lèxic Romànic: de les Glosses a la Lexicografia Digital 2 OB 6
Èpica Romànica 2 FB 6
Literatura Catalana: Crítica Textual 2 OB 6
Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme 2 OB 6
Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa 2 OB 6
Llatí Vulgar 2 OB 6
Llengua Francesa III 2 OB 6
Llengua Gallega I 2 OB 6
Llengua Italiana III 2 OB 6
Novel·la Francesa I: la Invenció de l'Individu (de 'La Princesse de Clèves' a 'Nana') 2 OB 6
Prosa Clàssica Llatina 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Brasil i la seva Literatura 1 OB 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la 1 OB 6
Dels Orígens del Roman a la Novel·la Moderna 1 OB 6
Història de la Llengua Francesa 1 OB 6
Introducció a la Literatura Portuguesa 1 OB 6
Literatura Italiana Medieval 1 OB 6
Llengua Catalana Estàndard 1 OB 6
Llengua Italiana IV 1 OB 6
Poesia Èpica Llatina 1 OB 6
Diversitat i Variació en les Llengües Romàniques 2 OB 6
El Modernisme 2 OB 6
Humanisme i Renaixement 2 OB 6
Introducció a la Lingüística Italiana 2 OB 6
Introducció a la Literatura Gallega 2 OB 6
Literatura Llatina d'Època Republicana 2 OB 6
Literatura Portuguesa dels Segles XX i XXI 2 OB 6
Novel·la Francesa II: Crisi del Subjecte i de la seva Representació 2 OB 6
Orígens del Teatre Europeu 2 OB 6
Realisme i Naturalisme a Espanya: la Novel·la 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Sintaxi de l'Espanyol Anual OB 12
Literatura Italiana del Segle XIX 1 OB 6
Literatura Llatina d'Època Imperial 1 OB 6
Poesia Francesa I: del Cant a la Injúria de la Bellesa 1 OB 6
Romanticisme i Realisme: Galícia, Portugal i Brasil 1 OB 6
Sociolingüística Catalana 1 OB 6
Cultura Escrita: del Manuscrit al Món Digital 2 OB 6
La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes 2 OB 6
L'Assaig a França: la Recerca de la Tolerància i de la Llibertat 2 OB 6
Lingüística Aplicada Catalana 2 OB 6
Literatura Gallega dels Segles XIX i XX 2 OB 6
Literatura Italiana i Modernitat 2 OB 6
Literatura Llatina Medieval 2 OB 6
Poesia Lírica Llatina 2 OB 6
Realismes, Formalismes, Postmodernitats 2 OB 6
Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Comparteix-ho: