Comissió de Biblioteca

  • vetllar pel bon funcionament de la biblioteca,
  • totes aquelles que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

  • el degà, o el membre de l’equip deganal en qui delegui la representació, que la presideix,
  • tres membres del PDI,
  • el cap de la biblioteca,
  • dos estudiants membres de la Junta de Facultat.

  • Josep Monserrat Molas (degà)  
  • Albert Solé Bellet (PDI del Departament de Filosofia)
  • Ricard Royo Hurtado (estudiant membre de la Junta de Facultat)
  • Anna Clavell García (cap de la Biblioteca) 

Comparteix-ho: