Consell d'Estudis

D'acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona, els ensenyaments són unitats d'estructuració de la docència i l'estudi que, integrant un conjunt sistemàtic i coherent de matèries, permeten a l'estudiant d'obtenir una formació superior en un àmbit d'activitat i coneixements i d'accedir als títols o certificats corresponents.

A cada ensenyament hi ha un consell d'estudis que té com a comesa la coherència i la interrelació de les matèries de l'ensenyament en el marc del pla d'estudis i determina, entre els professors de l'ensenyament, els tutors encarregats d'aconsellar i de supervisar els currículums individualitzats dels estudiants.

D'acord amb el reglament, el Consell d'Estudis de l'ensenyament de Filosofia està format per:

Cap d'Estudis:

Manuel Pérez Otero 

 

Personal Docent i Investigador:

Marta Campdelacreu Arques

Angela Lorena Fuster Peiro

Jesus María Galech Amillano

Ignacio Guiu Andreu

María Margarita Mauri Álvarez

Manuel Pérez Otero 

 

Estudiants:

Pendent

Francesc Xavier Marquès Carreras

Marta Martí Martín

Cristina Pairet Pérez

Enrique Alexander Rosero Pardo

Pendent

Personal d'Administració i Serveis:

Marta Córdoba Jurado

Pendent

 

Comparteix-ho: