Comissions

L'activitat de la Facultat es desenvolupa mitjançant la Junta de Facultat, l'equip de govern, les comissions acadèmiques i la resta de comissions delegades. Les comissions són els òrgans constituïts per la Junta de Facultat i supeditats a aquesta, que tenen la responsabilitat de facilitar-li la tasca. El Reglament de la Facultat regula les seves funcions i la seva composició.

D'acord amb el Reglament vigent de Facultat, les comissions existents són:

Comparteix-ho: