Deganat

El deganat constitueix. juntament amb l'administrador o administradora de centre, l'equip de govern de la facultat i està format pel degà o la degana, un màxim de tres vicedegans o vicedeganes, el secretari o secretària.

L'equip té les competències relatives a la gestió ordinària de la facultat i les funcions de suport a l'activitat del deganat.

Comparteix-ho: