Comissió de Recerca

 • determinar i promoure les estructures més adequades per al desplegament de la recerca a la Facultat,
 • organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de la recerca a la Facultat,
 • fixar els criteris de distribució de recursos de la recerca que li correspongui d’administrar a la Facultat, fer-ne les convocatòries corresponents i resoldre-les,
 • informar de la creació, la modificació o la supressió d’instituts o centres de recerca adscrits a la Facultat,
 • totes aquelles funcions que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui la representació, que la presideix,
 • l’administrador de centre, o la persona en qui delegui, amb veu i sense vot,
 • sis membres del personal docent i investigador entre els membres de grups de recerca reconeguts en els darrers cinc anys,
 • un estudiant membre de la Junta de Facultat, preferentment de tercer cicle,
 • el responsable administratiu vinculat a l’àrea, o la persona en qui delegui, amb veu i sense vot,
 • un membre del PAS vinculat a la gestió de l’àrea, amb veu i sense vot.

 • Begoña Román Maestre (vicedegana)
 • Carl Harold Hoefer (PDI membre grup de recerca reconegut) 
 • Joost Johannes Joosten (PDI membre grup de recerca reconegut) 
 • Genoveva Martí Campillo (PDI membre grup de recerca reconegut) 
 • Gonçal Mayos Solsona (PDI membre grup de recerca reconegut) 
 • Josefa Toribio Mateas (PDI membre grup de recerca reconegut) 
 • Albert Solé Bellet (PDI membre grup de recerca reconegut)
 • Alba Mas Sala (estudiant membre de la Junta de Facultat)
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • Maria José Lorenzo Ceforo (cap de l'Oficina de Recerca) 
 • Àngels Carrique Batlles (membre del PAS vinculada a l'Oficina de Recerca) 

Comparteix-ho: