Funcionament intern

Amb l'Estatut de la Universitat de Barcelona (2003), la Facultat de Filosofia passa amb ple dret i de manera directa a formar part de l’estructura orgànica de la Universitat. Això permet coordinar en aquesta Facultat, amb capacitat directiva pròpia, els diversos ensenyaments que hi estan adscrits i els que en un futur es puguin establir.  

Comparteix-ho: