Universitat de Barcelona

Màster en Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

Treball final de màster

Treball final de màster

CURS 2020-2021

 

El treball final de màster (TFM) consistirà en un treball de recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat escollida, dirigit per un professor del màster, que farà un seguiment de la tasca duta a terme per l’alumne i atendrà les seves consultes sobre el contingut i la forma del treball. Orientativament, el TFM hauria de tenir una extensió compresa entre un mínim de 30.000 i un màxim de 60.000 paraules, per bé que el Coordinador dels TFM podria admetre excepcions en casos que consideri justificats. Serà avaluat per una comissió formada per tres professors del màster.

Cal presentar tres còpies impreses del treball final de màster a la coordinació (despatx 4009; a l'atenció d'Antoni Isidor Marí) abans del 5 de setembre de 2022 (data límit) i una còpia en format PDF (a enviar a l'adreça master.pctc@ub.edu). La lectura i defensa pública del treball tindrà lloc la segona quizena de setembre, al lloc i hora que s'anunciarà oportunament. Les notes del TFM es faran públiques al taulell de la facultat 24 hores després que tots els treballs hagin estat avaluats.

És important per l'alumnat recordar que s'ha de sol·licitar la defensa del treball, mitjançant el document oportú, abans del 2 de maig de 2022. No s'acceptarà cap treball si no s'ha entregat aquest document en la data establerta. En el moment de l'entrega cal que el tutor hagi autoritzat per escrit la seva defensa pública.

Crèdits: 15.
Duració: anual.

Data d'entrega document d'inscripció: 2 de maig de 2022

Data de lliurament del treball: 5 de setembre de 2022

Indicacions formals per a l’elaboració del TFM
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1512

Criteris d’avaluació
. Plantejament del problema i disseny metodològic
. Desenvolupament de la recerca i exposició escrita
. Conclusions, propostes i futures línees de recerca
. Exposició oral i pertinença de les respostes a les qüestions plantejades per la comissió  avaluadora
. Referències bibliogràfiques
-Veure també el Pla docent del TFM

  • Normativa del Treball Final de Màster de la Facultat de Filosofia:

            http://www.ub.edu/filosofia/tercercicle/docs/normativa_TFM.pdf 

Comparteix-ho: