Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El màster consta d'un tronc comú obligatori i de tres especialitats: Pensament Clàssic, Pensament Modern i Pensament Contemporani. L'alumne, ja en el moment de la preinscripció, ha de triar una d'aquestes especialitats.

El tronc comú està format per dues assignatures transversals (una de caire estrictament metodològic) i assignatures representatives de cada un dels períodes històrics estudiats, per bé que amb projecció en tots ells. En total sumen 25 crèdits.

La resta de crèdits, fins a sumar el total de 60, cal superar-los cursant 10 crèdits entre les assignatures optatives i obligatòries de l'especialitat; cursant 10 crèdits més entre les assignatures optatives de la mateixa especialitat (o bé 5 crèdits de la mateixa especialitat i 5 crèdits d'optatives d'una altra especialitat), i finalment elaborant i defensant un treball de recerca (treball final de màster) que correspon a 15 crèdits.

Comparteix-ho: