Comissió de coordinació del màster de Meteorologia

Membres de la comissió:

Dra. Ileana Bladé Mendoza Coordinadora (dp Física Aplicada)
Dr. Joan Bech Rustullet Dp Física Aplicada
Dr. Bernat Codina Dp Física Aplicada
Dra. M. Carme Llasat Botija Dp Física Aplicada
Sr. Esteban Aranda Fernández Cap de Secretaria

 

Actes

Any 2021:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (22 de gener de 2021)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (21 de maig de 2021)

 

Any 2020:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (7 de febrer de 2020)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (14 d'abril de 2020)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (12 de maig de 2020)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (10 de juliol de 2020)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (10 de setembre de 2020)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (27 de novembre de 2020)

 

Any 2019:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (25 de gener 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (7 de març 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (26 de març 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (3 d'abril 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (28 de maig 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (25 de juliol 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (25 de setembre 2019)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (16 de desembre 2019)

 

Any 2018:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (8 de gener 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (29 de gener 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (13 de febrer 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (5 de març 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (20 de març 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (23 d'abril 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (14 de maig 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (29 de maig 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (24 de juliol 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (17 de setembre 2018)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (5 de novembre 2018)

 

Any 2017:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (31 de gener 2017)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (7 de març 2017)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (15 de setembre 2017)

 

Any 2016:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (4 de juliol 2016)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (10 de novembre 2016)

 

Any 2015:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (24 de novembre 2015)

 

Any 2014:

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (14 d'abril 2014)

 Acta de la reunió ordinària de la Comissió de coordinació del Màster de Meteorologia (14 de novembre 2014)

 

 

Comparteix-ho: