Comissió de Doctorat

La Comissió de Doctorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat i un estudiant de doctorat, a més pot assistir a les reunions l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

La Comissió de Doctorat és l'encarregada de coordinar l'elaboració dels ensenyaments de doctorat, informar per a la seva aprovació els ensenyaments de doctorat, fer la gestió relacionada amb els ensenyaments de doctorat i les tesis doctorals, fer el seguiment del desenvolupament dels ensenyaments de doctorat, totes les altres funcions que li siguin delegades

 

Membres de la Comissió

 • Lluís Mañosa (vicedegà), president
 • Giancarlo Franzese (FMC)
 • Blas Garrido (ENG)
 • Alberto Manrique (FQA)
 • Martí Pi (Nanociències)
 • Salvador Bosch (FA)
 • Gabriel Gomila (Biomedicina)
 • Joan Bertomeu (Enginyeria i Ciències Aplicades)
 • Juan Marcos Fernández (Nanociències)
 • Assumpta Parreño (Física)
 • Joan Soto (FQA)
 • Ismael Benito Altamirano (estudiant)
 • Andreu Fernández Gallen (estudiant)

 

Properes comissions

Properes reunions de les Comissions Acadèmiques de Doctorat i de la Comissió de Doctorat

 

Actes 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 29 de gener de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 26 de febrer de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 12 de març de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 26 de març de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 30 d'abril de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 28 de maig de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 29 de juny de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 26 de juliol de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 30 setembre de 2021

Acta de la Comissió de Doctorat, 28 d'octubre de 2021

 

Actes 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 31 de gener de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 24 de febrer de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 26 de març de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 12 de maig de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 27 de maig de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 25 de juny de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 7 de juliol de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 de juliol de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 22 de setembre de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 de setembre de 2020

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 d'octubre de 2020

 

Actes 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 31 de gener de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 27 de febrer de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 27 de març de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 d'abril de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 29 de maig de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 21 de juny de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 25 de juliol de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 26 de juliol de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 27 de setembre de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 d'octubre de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 27 de novembre de 2019

 Acta de la Comissió de Doctorat, 19 de desembre de 2019

 

Actes 2018

 Acta de la Comissió de Doctorat, 30 de novembre de 2018  

 

ACTES 2017

 Acta de la Comissió de Doctorat, 20 de desembre de 2017  

Comparteix-ho: