Català

 •  

  Cursos que es fan en horari laboral

  Segons els Criteris sobre la concessió d'hores retribuïdes, adoptats per la Comissió Delegada del PTGAS el 15 de setembre de 1994, el PTGAS disposa, a més de les 40 hores de formació per als cursos de perfeccionament, de 80 hores en horari laboral per a la consecució d'un nivell de català, C1 i C2 dels Serveis Lingüístics.

  Aquestes 80 hores es poden destinar a assistir a un curs extensiu o a altres cursos o tutories de menor durada, sempre que formin part d'un determinat nivell i que el límit màxim d'hores acumulades no superi les 80.

  En cas d'obtenir un suspens o un no presentat, si la persona interessada es torna a matricular del mateix nivell, la formació s'ha de fer en horari extralaboral.

   

  Limitació del nombre de matrícules subvencionades del mateix nivell català

  Segons l'acord de la Comissió de Formació del PTGAS de l'11 de març de 2008, el PTGAS té dret a dues matrícules gratuïtes per a cursos (o mòduls integrants) dels nivells C1 i C2 de català (una vegada dins d'horari i la segona fora d'horari), i de les convocatòries de proves de nivell lliures.

  La tercera vegada que es matriculi ha d'abonar l'import de la matrícula.

   

  Convocatòries d'exàmens lliures

  Als Serveis Lingüístics es realitzen 3 convocatòries d'exàmens dels nivells C1 i C2: febrer, juny i octubre.

  El PTGAS pot presentar-se a dues convocatòries, subvencionades tal com s'indica a l'apartat anterior.

  La tercera convocatòria ha d'abonar l'import de la matrícula.

Comparteix-ho: