Anul·lació de matrícula

Per a tots els casos consulteu la NORMATIVA ECONÒMICA DE LA UB

Si l'alumne és becari cal que sol·liciti l'anul·lació de la beca i aboni l'import de la matrícula abans de demanar l'anul·lació.

Alumnes becaris que fan una anul·lació per interès personal (parcial i total):
- Si l’alumne becari anul·la per interès personal una assignatura matriculada per primera vegada, se li generarà el corresponent rebut per pagar-la.
- Si anul·la tota o part de la matrícula per interès personal passarà el mateix, se li generarà el rebut per l’import de les assignatures matriculades per primera vegada.
Anul·lació d'assignatures sense dret a devolució de l’import

Termini
Assignatures 1r semestre i anuals: del 27 de setembre al 31 d'octubre de 2023.
Assignatures 2n semestre: del 2 de febrer al 7 de març de 2024.

 

Sol·licitud on-line:
Món UB – Intranet. La teva UB – Aplicació d’automatrícula

 • Cal estar al dia dels rebuts de pagament de la matrícula abans de sol·licitar l’anul·lació.

 

IMPORTANT:

 • En el cas que s’hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general i de mobilitat: Abans de formalitzar l’anul·lació parcial de la matrícula, has d’informar-te a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant si aquesta anul·lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.
 • L’anul·lació d’assignatures es regeix pel compliment de la normativa de permanència de la UB per als ensenyaments de grau de la UB i dels requisits establerts en els plans d'estudis dels ensenyaments de grau.:

Normativa permanència UB versió íntegra

Resum normativa de permanència graus UB

Resum normativa de permanència doble grau Arqueologia i Història

 • Un cop anul·lades les assignatures no constaran en les actes i no tindran penalització econòmica (assignatures repetides) a la propera matrícula.

Termini:
Abans del 30 d'octubre de 2023. Amb dret de devolució dels imports dels crèdits matriculats i dels serveis (excepte taxes de gestió de l'expedient).

Sol·licitud
 

 • La devolució d'aquest import no és d'aplicació si la reassignació de plaça s'ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferència o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Termini:
Anul·lació matrícula 1r semestre o anual: Fins al 31 d'octubre de 2023.

Anul·lació matrícula 2n semestre i assignatures del 2n semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 7 de març del 2024.

Sol·licitud

Cal adjuntar a l'aplicació un informe mèdic (i fer arribar a la Secretaria, l'original):

 1. Amb el diagnòstic.
 2. Expedit pel Servei Català de la Salut, o de l’organisme equivalent en altres comunitats autònomes, o segons el col·lectiu (MUFACE).
 3. On s'especifiqui, concretament, que l'estudiant no pot seguir l'activitat acadèmica amb normalitat.
 • Es retorna l'import dels crèdits matriculats. No es tornen taxes ni serveis.
 • En el cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es podrà demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

1. Alumnes de nou accés, amb dret a devolució de l'import dels crèdits matriculats i dels serveis (excepte taxes de gestió de l'expedient).

Termini:
Abans del 29 de setembre de 2023.

Sol·licitud
 

 • Cal estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

 

2. Resta dels alumnes, sense dret a devolució de l'import de la matrícula

Termini:
Fins al 31 d'octubre de 2023.

Sol·licitud
 

 • Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar l'anul·lació.

Sol·licitud:
Aplicatiu (s'activarà a partir del 2 de novembre de 2023)
Cal adjuntar a l'aplicatiu, la documentació acreditativa i fer arribar a la Secretaria, l'original del justificant.

Termini:
Sense termini.

 • Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la UB. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.
 • L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.
 • En el cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any, es podrà demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

Comparteix-ho: