Certificats i expedients acadèmics

Totes les certificacions que s'expedeixin en el vostre nom, només us seran lliurades en persona o a qui porti la vostra autorització per escrit amb fotocòpia del vostre DNI i s'identifiqui com a titular de la vostra autorització.

Certificats Acadèmics

  • Certificat acadèmic personal

Contingut:Totes les assignatures superades, convalidades o reconegudes, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificació. També consten les que estan matriculades però pendents de qualificació.

Per a que serveix: Algunes convocatòries d'oposicions, concursos, beques i per demanar convalidacions.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'ha d'abonar les taxes per certificació.

Taxes: 27,27 euros (Existeixen bonificacions per família nombrosa i col·lectius d'especial atenció)

Sol·licitud

Sol·licitud on-line

Informació per a la Traducció a altres idiomes.

 

  • Certificat acadèmic oficial - Trasllat d'expedient

Contingut: Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

Per a que serveix: Per seguir estudis en una altra Universitat. També serveix com a certificació de simultaneïtat d'estudis.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'abonen les taxes per trasllat i s'ha d'aportar la carta d'admissió del centre on continuareu els estudis.

Taxes: 54,54 euros (Existeixen bonificacions per família nombrosa i col·lectius d'especial atenció)

Sol·licitud

Sol·licitud on-line

 

  • Certificat de matrícula

Contingut: Consten les assignatures matriculades en el curs vigent.

Per a que serveix: Casos concrets per acreditar que esteu matriculat.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'ha d'abonar les taxes per certificació.

Informació per a la Traducció a altres idiomes.

Expedient Acadèmics

Contingut: Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

Per a que serveix: S'expedeix per a efectes concrets com sol·licitud de preinscripció, sol·licitud de beca.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants).

Taxes: Gratuït

Sol·licitud on-line

Comparteix-ho: