Sol·licitud de pla d'estudis i programes docents d'assignatures

Normalment, aquests documents els requereix una altra universitat a l'alumnat per realitzar processos de convalidacions, accés a màsters a altres Universitats, o institucions d'altres països per dur a terme homologacions (juntament amb altres documents o certificats de notes).

A través d’aquest tràmit es pot demanar el programa docent de les assignatures del curs acadèmic en què ha superat l’assignatura (consulta un exemple), hi figuren les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del nostre centre de Geografia i Història.

També es pot demanar el pla d’estudis (consulta un exemple) del grau o llicenciatura cursat o quadre d’assignatures amb el BOE on està publicat, amb el segell del centre d’origen corresponent.

 

Comparteix-ho: