Centres de documentació

Són estructures creades per la UB, individualment o en col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades, per tal de fomentar, difondre i promoure la recerca i els estudis desenvolupats al voltant de fons bibliogràfics, documentals i materials que custodien i conserven, amb independència de la denominació que rebin.

Avui en dia, el professorat de la Facultat de Geografia i Història participa en els següents centres de documentació:

DUODA

És el Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Va néixer del desig d’un petit grup d’historiadores feministes de l´últim terç del segle XX de ser universitàries d’una altra manera. Va ser fundat en el 1982 amb el nom de “Centre de Recerca Històrica de la Dona” i, des de llavors, ha estat canviant amb la realitat que canvia.
Avui és un centre de recerca interdisciplinar internacionalment reconegut per la seva recerca, la seva docència i per les seves publicacions, la política de la qual és la pràctica de la relació sense fi –la relació no instrumental- orientada pel sentit lliure de la diferència sexual.

CEHI

El Centre d’Estudis Històrics internacionals és un centre de recerca que va celebrar el seu 50è. aniversari l’any 1999, la qual cosa el fa una de les institucions més antigues i constants de la Universitat de Barcelona. Jaume Vicens i Vives va fundar el Centre el novembre de l’any 1949. A començaments dels anys cinquanta, el Centre edità dues revistes: Estudios de Historia Moderna i Índice Histórico Español la qual segueix publicant-se actualment.
El CEHI és un Centre adscrit a la Facultat de Geografia i Història, i Centre de Documentació de la Universitat de Barcelona. Té la seva seu al Pavelló de la República.
Comparteix-ho: