Convocatòria extraordinària final d'estudis

“L’alumnat al qual, en matricular‐se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis”. 

Consulteu la normativa:

Art 9.3  Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges 

Requisits:
- A l'inici de curs, únicament ha de restar un màxim del 10% crèdits pendents per finalitzar l’ensenyament
- Tenir matriculat tots els crèdits que restin per finalitzar l’ensenyament

Termini:
Assignatures 2n semestre i anuals (inclòs el TFG): del 27 d’octubre al 15 de novembre de 2023
Assignatures 1r semestre: del 8 d’abril al 10 de maig de 2024

Formulari de sol·licitud

Comparteix-ho: