Continua a la UB la incorporació progressiva a la presencialitat amb l’entrada en vigor de la fase 3 del seu Pla de desescalada

Avís | 06-06-2020

Arran de l’aprovació de l’entrada de Barcelona a la fase 2 del Pla estatal de transició cap a la nova normalitat, el rector ha signat la resolució per la qual autoritza l’obertura dels centres, edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i el retorn gradual de més persones de la comunitat UB a l’activitat presencial. Es farà d’acord amb el que es preveu a la fase 3 del Pla de la UB de desescalada del confinament i del Pla de contingència elaborat per l’OSSMA, el compliment dels quals és obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions UB.

La resolució entra en vigència el dilluns 8 de juny i s’estendrà fins a la seva derogació o modificació, en funció de l’evolució de l’alerta sanitària per COVID-19.

 

Via NotíciesUB