Convocats els segons Premis Clara Campoamor (TFG) i Rosalind Franklin (TFM) als millors treballs amb perspectiva de gènere

Avís | 23-06-2020

La Unitat d'Igualtat, conjuntament amb el Vicerectorat d’Igualtat i Acció social de la Universitat de Barcelona han publicat la segona convocatòria per als Premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin, al millor treball final de grau i treball final de màster amb perspectiva de gènere.

El premi pretén fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat. I tal com s’exposa a les bases, hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs lectiu 2019-2020, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini de lliurament dels Treballs Final de Grau al Premi Clara Campoamor finalitza el 30 de setembre i el dels Treballs Final de Màster al Premi Rosalind Franklin el 15 d’octubre.

Per poder presentar el treball, en els dos casos, s’ha de presentar la sol·licitud d’acord al formulari disponible a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat. S’ha d’enviar el treball en format PDF, de forma anònima, es a dir, sense cap referència al nom de l’autor o autora ni cap dada que permeti la seva identificació, ni tampoc de la persona que ha tutoritzat el treball, precedit d’un resum del seu contingut d’un màxim de cinc-centes paraules, i amb una còpia de l’expedient acadèmic que permeti acreditar la qualificació obtinguda en l’avaluació corresponent.