Formació en Arqueologia Urbana al Born CCM

Notícia | 08-06-2022

Aquest mes de juny, el BORN CCM organitza, en col.laboració amb la UB, unes sessions formatives gratuïtes sobre la gestió de l'Arqueologia Urbana i molt especialment, de la ciutat de Barcelona. 

L'Arqueologia Urbana i la gestió de centres de memòria és una branca de l'arqueologia que cada dia té més implantació. Tanmateix, aquest camp del coneixement requereix d'unes aproximacions teòrico-metodològiques i unes eines específiques. És previst que el curs vinent 2022-2023, el BORN CCM organitzi una segon cicle de sessions formatives, més especialitzat i centrat en la gestió de Barcelona. 

20-23 de juny de 2022. 

Trobareu més informació a: serveieducatiuelbornccm@bcn.cat o a la web  

https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/activitat/sessions-formatives-arqueoborn22/ 

 


Comparteix-ho: