Josep M. Fullola Pericot nomenat president de la comissió de Paleolític Superior de la UISPP

Notícia | 14-09-2023

La Unió Intenacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (UISPP) celebrant el seu XXè congrés a la ciutat de Timisoara (Romania), la primera setmana de septembre, ha procedit a nomenar nous presidents d'algunes de les comissions científiques d'aquesta institució, sota la qual s'estructura bona part de la recerca prehistòrica i protohistòrica internacional. Per a la presidència de la comissió de Paleolític superior han nomenat, el catedràtic de Prehistòria de la Facultat, el Dr. Josep M. Fullola Pericot.

Aquest nomenament suposa un reconeixement, a nivell internacional, de la tasca duta a terme pel Dr. Fullola dins la UISPP des del congrés de Niça del 1976. La seva participació activa en les sessions al llarg dels anys s'ha vist complementada amb l'organització i presidència de dos congressos internacionals, sota l'auspici de la UISPP, sobre Paleolític superior, a Banyoles el 1995 i a Nerja el 2005. També cal dir que la presidència de la comissió comporta passar a formar part del Comité executiu de la UISPP, òrgan decisori per orientar i impulsar, en l'àmbit mundial, la recerca en Prehistòria i Protohistòria.
La UB ha tingut un paper cabdal en la història de la UISPP des de la seva fundació el 1931. Llavors un petit grup de grans prehistoriadors es va reunir per donar cos a aquesta iniciativa; entre ells hi havia el catedràtic de Prehistòria de la UB Pere Bosch Gimpera, que va ser rector de la nostra institució entre 1933 i 1939. Juntament amb Bosch Gimpera, a partir dels anys quaranta va entrar a formar part dels membres de la UISPP el Dr. Lluís Pericot, també catedràtic de Prehistòria de la UB, que presidí el congrés global que es va celebrar a Madrid el 1954. El succeí a la institució internacional el Dr. Joan Maluquer de Motes, que ocupà la càtedra entre 1959 i 1985, quan ja el Dr. Fullola havia començat a figurar entre els membres de la UISPP. Tot plegat, una història ininterrompuda des de fa quasi un segle, que tindrà continuïtat en l'immediat futur.


Comparteix-ho: