Publicació Programa de Beques Santander Progreso COVID curs 2020-2021

Avís | 13-10-2020

Publicat el Programa "Beques Santander Progreso COVID- 19" per al curs 2020-2021 que ofereix a 23 estudiants de Grau, Postgrau i/o Doctorat de la Universitat de Barcelona un ajut econòmic per fer front a les despeses originades pels seus estudis cursats en una Universitat adherida a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), entre les quals es troba la UB.  

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de novembre del 2020.