Universitat de Barcelona

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Pràctiques

Coordinació

Oferta i sol·licitud

La gestió de les pràctiques es fa a través de l'aplicatiu GIPE.

Del 16 al 29 de maig de 2019 (termini prorrogat fins el 31 de maig) heu d'accedir a la convocatòria de pràctiques curriculars del Grau en Antropologia Social i Cultural per indicar les vostres preferències pel que fa a l'empresa/institució on voleu realitzar les Pràctiques Externes. Podeu preseleccionar fins a 5 places per ordre de prioritat.

La publicació de l'adjudicació de les pràctiques externes optatives es farà a partir del 20 de juny de 2019 a través del GIPE.

Un cop tingueu assignada una plaça i l'hagueu confirmat, consulteu tota la informació de Matrícula: matriculació, assegurança,...

Requisits per matricular les pràctiques

L'alumne ha de complir els següents requisits:

  • Ha de tenir un mínim de 135 crèdits superats a l'expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud de plaça de pràctiques.

  • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Tenir superada l'assignatura "Tècniques d'Investigació".

  • No haver realitzat ja, l'assignatura de Pràctiques Curriculars.

  • Matricular-se a l'ensenyament del Grau d'Antropologia Social i Cultural en el curs 2019-20. Si alumne hagués assolit els 240 crèdits necessaris per a l'obtenció del títol de grau durant el curs anterior (2018-19), no podrà formalitzar cap matricula més i, per tant, no podrà realitzar les pràctiques.

Els alumnes matriculats al grau d'Antropologia Social i Cultural poden cursar un màxim de 12 crèdits a la matèria de "pràctiques" entre les assignatures "Pràctiques de camp" (12cr.) i "Pràctiques professionals I" (6cr.)
Comparteix-ho: