Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Sortides professionals

  • Cartografia i sistemes d’informació geogràfica (SIG) (GPS, mobilitat urbana, teledetecció ambiental, etc.).
  • Estudi dels canvis del medi natural (canvi climàtic, biodiversitat, recursos hídrics, etc.) i humà (canvi d’usos del sòl, crisis econòmiques i migratòries, seguretat alimentària, etc.).
  • Anàlisi de les ciutats i les seves activitats socioeconòmiques (ciutats intel·ligents, xarxes de transport, plans urbans, gentrificació, illa de calor, turisme, etc.).
  • Planificació i desenvolupament territorial (local i regional) (despoblació rural, desequilibris regionals, conflictes territorials i moviments socials, instruments de planificació, etc.). 
  • Avaluació d’impacte ambiental i integració del paisatge (desastres mediambientals, desenvolupament sostenible, espècies invasores, gestió de residus, xarxa de parcs naturals, connectivitat ecològica, història natural i sociocultural del territori, etc.).
  • Cos tècnic superior de l’administració pública.
  • Producció editorial i divulgació en mitjans de comunicació.
  • Carrera acadèmica mitjançant beques: màsters d’especialització i doctorat.
  • Investigació en centres de recerca.
  • Docència de la Geografia.
Comparteix-ho: