Sol·licitud d'autorització de permanència

Alumnes de primer any d'ingrés que no tenen superats els crèdits mínims de permanència

1. Alumnes que accedeixen per primera vegada a estudis universitaris:

La normativa de permanència condiciona la continuïtat dels estudis a la superació dels crèdits següents:

- Estudis de grau: 18 crèdits en modalitat a temps complet (matrícula de 60 crèdits) i 6 crèdits en modalitat a temps parcial (matrícula de 30 crèdits). 

- Estudis de dobles titulacions de grau: 24 crèdits en modalitat a temps complet (matrícula entre 60 i 90 crèdits) i 12 crèdits en modalitat a temps parcial (matrícula entre 30 i 45 crèdits).

 

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 19 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

Important: Les sol·licituds es resoldran un cop confirmades les actes del curs 2022-23 als expedients acadèmics.

 

2. Alumnes que ja han iniciat estudis universitaris, inclosos els alumnes que ja tenen un títol universitari:

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 19 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

Important: Les sol·licituds es resoldran un cop confirmades les actes del curs 2022-23 als expedients acadèmics.

Crèdits mínims a superar:

Si durant dos cursos acadèmics consecutius de matrícula no s’han superat un mínim el 50% dels crèdits matriculats no es podrà continuar els estudis de grau.

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 19 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

Important: Les sol·licituds es resoldran un cop confirmades les actes del curs 2022-23 als expedients acadèmics.

Es considera abandonament  quan han transcorregut dos cursos acadèmics consecutius sense formalitzar cap matrícula.

 

1. Abandonament de l'ensenyament de grau havent superat algun crèdit

Procediment:
Presentar la sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Termini:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 19 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

 

2. Abandonament de l'ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit

Procediment:
Sol·licitar novament una plaça mitjançant preinscripció universitària.

1. Modalitat de dedicació a temps complet:

Màxim de 7 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

Es considera que s'han cursat estudis a temps complet quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual igual o superior a 46 crèdits.

2. Modalitat de dedicació a temps parcial:

Màxim de 10 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

Es considera que s'han cursat estudis a temps parcial quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual inferior a 46 crèdits.

El compliment d’aquest requisit s’aplicarà en el curs 2023-24 (requisit ajornat en els cursos 2020-21 i 2021-22 per acords del Consell Social).

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 19 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

Important: Les sol·licituds es resoldran un cop confirmades les actes del curs 2022-23 als expedients acadèmics.

Comparteix-ho: