Sol·licitud d'autorització de permanència

Alumnes de primer any d'ingrés que no tenen superats els crèdits mínims de permanència

1. Alumnes que accedeixen per primera vegada a estudis universitaris:

La normativa de permanència condiciona la continuïtat dels estudis a l'aprovació de 18 crèdits en modalitat a temps complet (60 crèdits) i 6 crèdits en temps parcial (30 crèdits).

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 16 de juny al 20 de juliol de 2021

Segon termini: del 2 al 17 de setembre de 2021

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 17 de febrer de 2022.

 

2. Alumnes que ja han iniciat estudis universitaris, inclosos els alumnes que ja tenen un títol universitari:

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia (tancat) per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 16 de juny al 20 de juliol de 2021

Segon termini: del 2 al 17 de setembre de 2021

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 17 de febrer de 2022.

Crèdits mínims a superar:

Si durant dos cursos acadèmics consecutius de matrícula no s’han superat un mínim el 50% dels crèdits matriculats no es podrà continuar els estudis de grau.

Procediment:
Presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Terminis:

Primer termini: del 16 de juny al 20 de juliol de 2021

Segon termini: del 2 al 17 de setembre de 2021

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 17 de febrer de 2022

Es considera abandonament  quan han transcorregut dos cursos acadèmics consecutius sense formalitzar cap matrícula.

 

1. Abandonament de l'ensenyament de grau havent superat algun crèdit

Procediment:
Presentar la sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau.

Termini:

Primer termini: del 16 de juny al 20 de juliol de 2021

Segon termini: del 2 al 17 de setembre de 2021

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 17 de febrer de 2022

 

2. Abandonament de l'ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit

Procediment:
Sol·licitar novament una plaça mitjançant preinscripció universitària.

1. Modalitat de dedicació a temps complet:

Màxim de 7 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis. Per al curs acadèmic 2021-22 està ajornada l'aplicació d'aquest punt pel Consell Social en data 17 de juny de 2021.

Es considera que s'han cursat estudis a temps complet quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual igual o superior a 46 crèdits.

 

2. Modalitat de dedicació a temps parcial:

Màxim de 10 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

Es considera que s'han cursat estudis a temps parcial quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual inferior a 46 crèdits.

Comparteix-ho: