Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Calendari acadèmic

Durant el primer quadrimestre es desenvolupa la docència de les assignatures obligatòries de màster i en el segon quadrimestre les optatives.  Per tal de compensar les hores lectives dels dos quadrimestres, durant el primer també s’imparteix alguna assignatura optativa. 

Cal tenir, a més, en compte, que les pràctiques i el treball de màster s'han d’anar desenvolupant al llarg del curs si bé el termini per presentar-los a l'avaluació és el mes de juny (o, si s’escau, també al setembre).

 

Calendari de docència.

Comparteix-ho: