Universitat de Barcelona

Màster en Turisme Urbà

Sortides professionals

D'acord amb el programa formatiu d'aquesta proposta de màster de Turisme Urbà, els titulats es trobaran ben posicionats per assolir amb èxit sortides professionals en consultories i gabinets assessors, tant del sector privat com del sector públic, amb tasques orientades a la comprensió dels escenaris del turisme urbà com a àmbits de mercat i de creació d'activitat de producció i serveis; i, d'altra banda, orientades al proveïment de coneixement turístic als diversos actors públics i privats que operen a les ciutats i les seves àrees d'influència.
Els titulats també podran desenvolupar tasques en entitats dedicades a la generació de coneixement, com a experts en els processos de producció i interpretació d'estadístiques en turisme, i de creació de coneixement turístic al servei dels processos de governança en àrees urbanes i metropolitanes. A més a més, podran incorporar-se a centres d'investigació bàsica i aplicada, fent front a diversos tipus de projectes: investigació de mercats o plans estratègics, entre d'altres.
Comparteix-ho: