Matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits

La Normativa de permanència de la UB (resum estudis de grau) contempla un màxim de 60 crèdits a matricular per curs acadèmic en els ensenyaments de grau. Excepcionalment el cap d’estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

  • Solament podran optar els alumnes que matriculin el curs a partir de la segona matrícula en el grau.

 

Procediment:
Emplenar la sol·licitud en línia amb un mínim de 4 dies lectius previs a l'automatrícula Les sol·licituds s'han de demanar una única vegada per curs acadèmic. Si ja l'heu sol·licitat per al curs vigent, no s'ha de tornar a demanar.

 

Terminis:

Primer termini: del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

Segon termini: del 4 al 15 de setembre de 2023

Per al període de matrícula de febrer: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024.

Comparteix-ho: