Premi extraordinari de grau

  • Els premis extraordinaris s’atorguen a tot l’alumnat que hagi finalitzat l'ensenyament de grau amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 - En aquest cas, l’alumnat no ha de fer cap tràmit administratiu.

 

  • En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre proposarà la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior. En aquest cas, l’alumnat haurà de sol·licitar poder participar a l’atorgament de la concessió de Premi Extraordinari a través d'instància genèrica.

 

  • L'estudiant ha d'haver abonat els drets d'expedició del títol.

 

Consulteu la normativa:
Normativa per l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments ofiacials de grau

Termini:
Mes de novembre de cada curs acadèmic.

Procediment quan, en un ensenyament de grau, no hi hagi cap alumne amb una qualificació de 9,0 o superior:

La Secretaria d'Estudiants i Docència es posarà en contacte amb els alumnes que hagin obtingut una qualificació entre 8,9 i 8,5 per correu electrònic on s'enviaran les indicacions per sol·licitar, per instància genèrica, la concessió del premi extraordinari de grau.

Comparteix-ho: