Programes de mobilitat

Els estudiants de la Facultat tenen a l’abast diversos programes de mobilitat diferents que es gestionen des de l’ORI i l’OMPI: Erasmus +, Global UB Mobility i Global Faculty UB. Així com altres opcions de mobilitat (programa BCA).

Si vols fer una estada internacional en una universitat amb la qual la UB no té cap conveni també existeix la modalitat “Sol·licitud individual”.

Comparteix-ho: