Erasmus + Pràctiques

Presentació

Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud: l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

També es pot contactar amb Universitats estrangeres o venir a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat per consultar els destins escollits pels alumnes de cursos anteriors. De totes maneres, recomanem als estudiants que parlin primer amb el coordinador/a de pràctiques del seu ensenyament.

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre la convocatòria, els diversos terminis, els ajuts econòmics i el procés de sol·licitud: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

Poden presentar una sol·licitud, amb un màxim de 3 places, per ordre de prioritat, els

estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixen els requisits establerts per cada convocatòria: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

  1. El procés de sol·licitud s’ha de realitzar amb l’aplicació en línia. Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de sol·licitud. Si cliqueu a “Ajuda aplicatiu” trobareu ajuda per a fer la sol·licitud: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
  2. Un cop omplert el formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo segons el procediment establert a la convocatòria, juntament amb la documentació següent:
  • Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma de l’acord (Internship confirmation).
  • Document “Internship Confirmation”, degudament omplert i signat per la institució on es sol·liciti dur a terme la mobilitat de pràctiques, per cadascuna de les prioritats que es sol·licitin.
  • Currículum Vitae.
  • Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost. Es pot sol·licitar a través del “MónUB”).
  • Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
  • La documentació específica que estableixi cada centre de la UB segons la convocatòria.
  •  

El programa Erasmus+ ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. El finançament és d’un màxim de tres mesos en el cas de l’Erasmus+ Pràctiques.

A la taula següent es pot veure com es distribueixen:

*Erasmus+ Pràctiques: complement becaris regim general curs anterior a la mobilitat: 100€/mes (màxim 3 mesos).

 

A part dels ajuts del programa Erasmus+ pots optar a altres ajuts:

  • Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.

Comparteix-ho: