Revistes

(con)textos: revista d’antropologia i investigació social

  • Antropologia Social
  • En Línia
  • En publicació

Descripció:

(con)textos: revista d’antropologia i investigació social (ISSN electrònic 2013-0864) és una publicació bianual que acull textos d’anàlisi etnogràfica i/o de reflexió teòrica, així com ressenyes de publicacions, tesis i tesines de l’àmbit de l’antropologia social, i reflexions derivades de l’experiència etnogràfica. També abraça treballs procedents d’altres ciències socials i humanes que s’emparentin amb l’antropologia, ja sigui adoptant-ne plantejaments teòrics o prenent enfocaments etnogràfics.
Comparteix-ho: