Sol·licitud reclamació qualificacions finals

La Sol·licitud reclamació qualificacions finals s’ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de les qualificacions finals i un cop s’ha realitzat la revisió de l’examen davant el professor responsable de la docència de l’assignatura.