Dades i indicadors de satisfacció

El centre rep i valora les dades de satisfacció dels diferents col·lectius d’interès en relació a aspectes acadèmics diversos. Les dades s’obtenen, principalment, a través d’enquestes gestionades per òrgans i entitats diferents.

Cada semestre l’alumnat omple unes enquestes d’opinió en línia en relació a la planificació de les assignatures i l’acció docent del professorat, gestionades des del Gabinet Tècnic del Rectorat i organitzades per l’equip directiu del centre. D’altra banda, la institució gestiona directament amb l’alumnat una enquesta que fa referència a l’opinió sobre els serveis i aspectes més generals dels centres i les titulacions. Finalment, amb l’acord de totes les universitats catalanes, es fa arribar una enquesta final de satisfacció amb els estudis als alumnes que es graduen.

També es pot obtenir informació relacionada amb la satisfacció de l’alumnat a partir de la bústia de queixes i suggeriments (gestionada amb el PEQ 100 del SAIQU) i les tutories realitzades en el marc del PAT.

 

Accés als resultats d'enquestes :

Enquestes d'opinió de l'alumnat (any en curs) (Font: Gabinet Tècnic del Rectorat)

Històric d'enquestes d'opinió del professorat (Font : Gabinet Tècnic del Rectorat)

Enquestes als nous estudiants (Font : Gabinet Tècnic del Rectorat)

Enquestes sobre serveis, activitats i instal.lacions de la UB (Font : Gabinet Tècnic del Rectorat)

Enquestes de satisfacció de graduats i graduades (Font : Gabinet Tècnic del Rectorat)

Enquestes de satisfacció de graduats i graduades (Font : Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (Secretaria d'Estudiants i Docència)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Indicadors d'ocupació laboral i de satisfacció de titulats i titulades de les universitats catalanes (Font : AQU Catalunya)

 

 

 

Comparteix-ho: