Dades i indicadors acadèmics

És el conjunt d’indicadors acadèmics s’hi inclouen dades relatives a perfil i la matrícula de l’alumnat, a aspectes diversos de la planificació docent, al professorat, als resultats de rendiment, a l’orientació i la mobilitat, a les assignatures de caràcter especial com les Pràctiques externes, als recursos i als equipaments. Podeu accedir a les dades de tots els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat i, també, a cadascun dels graus i dels màsters de la Facultat.

També, si ho desitgeu podeu accedir a les memòries anuals de la Facultat dels últims cursos : 2011-2012 (pàg. 27, taula 5), 2012-2013 (pàg. 37, taula 5); 2016-2017 (pàg. 21, taula 6).

Comparteix-ho: