Dades i indicadors acadèmics

Les dades i indicadors acadèmics inclouen dades relatives al  perfil i la matrícula de l’alumnat, a aspectes diversos de la planificació docent, al professorat, als resultats de rendiment, a l’orientació i la mobilitat, a les assignatures de caràcter especial com les Pràctiques externes, als recursos i als equipaments.

Existeixen diferents fonts de dades que us permeten accedir a aquests indicadors, tant pel que fa a la facultat com pel que fa a cadascun dels graus i màsters de la Facultat 

 

També, si ho desitgeu podeu accedir a les memòries anuals de la Facultat dels últims cursos : 2011-2012 (pàg. 27, taula 5), 2012-2013 (pàg. 37, taula 5); 2016-2017 (pàg. 21, taula 6).

Comparteix-ho: