Dades i indicadors acadèmics

Les dades i indicadors acadèmics inclouen dades relatives al  perfil i la matrícula de l’alumnat, a aspectes diversos de la planificació docent, al professorat, als resultats de rendiment, a l’orientació i la mobilitat, a les assignatures de caràcter especial com les Pràctiques externes, als recursos i als equipaments.

Existeixen diferents fonts de dades que us permeten accedir a aquests indicadors, tant pel que fa a la facultat com pel que fa a cadascun dels graus i màsters de la Facultat 

 

Així mateix, la facultat elabora de forma periòdica memòries i informes d'activitat, ja sigui de centre, com vinculades a assignatures singulars o bé  a iniciatives concretes. Són d'especial rellevància les memòries anuals de la Facultat i els Informes de pràctiques

Memòries anuals de la facultat

 

Informes de pràctiques

 

Comparteix-ho: