Consells d'estudis

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell tria el cap d'estudis entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
 2. Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
 3. Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
 4. Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
 5. Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
 6. Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent. 
 • Composició del Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual

  Cap d'estudis
  Jorge Franganillo

  Secretari
  Carlos Aguilar

  Professors
  Ángela Armenia Castrechini, Lis Costa, Laura Díez, M. Ángeles García, Mariona Grané, Josep Gustems, Anna Marquès, Mario Pérez-Montoro i Lydia Sánchez

  Alumnes
  Sergio Armenteros, Lara Bautista, Laia Capellas, Laura Delgado, Alba Medina, Alícia Moreno, Paula Mykhaylychenko, Helena Olivé, Oriol Piera, Adriana Sabariego i Marc Vilalta

  PAS
  Carme Rebellón (Secretaria)

 • Composició del Consell d'Estudis d'Informació i Documentació

  Cap d'estudis
  Aurora Vall

  Professors
  Maite Comalat, Asunción Esteve, Jesús Gascón, Núria Jornet, Concepción Rodríguez, Andreu Sulé Duesa, Jaume Turbany, Aurora Vall, Anna Villarroya 

  Alumnes
  Laura Avià, Marisa Montoya, Robert Mokhtari, Maria Planells, Héctor Rico i Xènia Torres

  PAS
  Carme Rebellón (Secretaria)
   

  És membre amb veu, però sense vot, el coordinador del Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Comparteix-ho: