Consells d'estudis

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell tria el cap d'estudis entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
 2. Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
 3. Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
 4. Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
 5. Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
 6. Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent. 
 • Composició del Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual

  Cap d'estudis 
  Maria-Jose Masanet

  Secretari
  Sergio Villanueva

  Professors
  Diego Calderón, Madda Fedele, Jorge Franganillo, M. Ángeles García, Hibai López, Anna Marquès, Maria-Jose Masanet i Lydia Sánchez.

  Alumnes
  Xavier Hernández Ferran, Paula Indias Pardo, Jaume Mitjans Manau, Miquel Munar Pizà i María Robledo Martínez.

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)

  Assistència sense vot
  Mari Vállez (coordinadora Infocom)

 • Composició del Consell d'Estudis d'Informació i Documentació i Gestió d'Informació i Documentació Digital

  Cap d'estudis
  Aurora Vall

  Secretària
  Marta Somoza

  Professors
  Maite Comalat, Asunción Esteve, Jesús Gascón, Marina Salse, Gema Santos, Marta Somoza, Andreu Sulé, Jaume Turbany, Aurora Vall, Anna Villarroya 

  Alumnes
  Albert Fabregat Ruiz i Blanca Gallardo Cabañas

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)

  Assistència sense vot
  Mari Vállez (coordinadora Infocom)

Comparteix-ho: