Reglament i normatives de la Facultat

  • Preàmbul

    La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals és un centre de la Universitat de Barcelona originat per la transformació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (decret 226/1999, de 27 de juliol). Aquesta Escola Universitària fou la successora de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de la Diputació de Barcelona, integrada a la Universitat de Barcelona (decret 330/1998, de 24 de desembre), hereva de la que la Mancomunitat de Catalunya havia fundat, el 1915, amb el nom d'Escola Superior de Bibliotecàries.
     
    Sota denominacions i situacions administratives diverses, aquest centre s'ha ocupat ininterrompudament de la formació superior de bibliotecàries i bibliotecaris a Catalunya i és el degà dels centres de biblioteconomia europeus de rang universitari. Des de 1939, l'Escola passà a dependre de la Diputació de Barcelona, i des de 1982, any en què es van homologar els estudis de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a l'Estat espanyol, funcionà com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona. La seva integració a la Universitat fou el resultat dels acords oficialitzats en el conveni d'integració signat pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Barcelona i per la Universitat el 21 de juliol de 1997. Des del curs 2012-13, incorpora també els estudis de Comunicació Audiovisual. La Facultat té adscrit el departament de Biblioteconomia i Documentació, amb les àrees de Biblioteconomia i Documentació i Comunicació Audiovisual.
Comparteix-ho: