Reglament i normatives de la Facultat

  • Reglament de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Preàmbul

    (Text aprovat per la Junta de Facultat de 28 d’abril de 2004 i ratificat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 6 de juliol de 2004. Amb modificacions aprovades per la Junta de Facultat de 25 de juny de 2014 i 19 de juny de 2015. Amb modificacions aprovades per la Junta de Facultat de 25 de març de 2022 i ratificades pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 13 de maig de 2022)

    La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals és un centre de la Universitat de Barcelona successor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, que a la seva vegada s’originà per la transformació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (decret 226/1999, de 27 de juliol). Aquesta Escola Universitària fou la successora de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de la Diputació de Barcelona, integrada a la Universitat de Barcelona (decret 330/1998, de 24 de desembre), hereva de la que la Mancomunitat de Catalunya havia fundat, el 1915, amb el nom d'Escola Superior de Bibliotecàries. Des de 1939, l'Escola passà a dependre de la Diputació de Barcelona, i des de 1982, any en què es van homologar els estudis de diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a l'Estat espanyol, funcionà com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona. La seva integració a la Universitat fou el resultat dels acords oficialitzats en el conveni d'integració signat pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Barcelona i per la Universitat el 21 de juliol de 1997. Des del curs 2012-13, incorpora també els estudis de Comunicació Audiovisual, que fins llavors s’havien impartit a la Facultat de Formació del Professorat. Per fer evident que ara el centre acollia estudis de tipus diferent, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació passà a anomenar-se, l’any 2019, Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals per resolució de la Generalitat de Catalunya EMC/2033/2019, de 18 de juliol. La Facultat té adscrit el Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, amb les àrees de coneixement de Biblioteconomia i Documentació i de Comunicació Audiovisual.

Comparteix-ho: