Introducció al disseny i l'animació 3D amb MAYA

La imatge de síntesi està cada vegada més present en tota classe de produccions audiovisuals, especialment la imatge CGI 3D. És una àrea de coneixement la base del qual hauria de conèixer qualsevol professional de l'audiovisual. És imprescindible conèixer com es crea, gestiona i edita una imatge digital generada per ordinador, tant si treballa de manera directa en la realització de continguts com a l'àrea de producció d’aquest.


Introducció a l’animació 3D amb Maya és una activitat en la qual els estudiants adquiriran el coneixement base i assimilaran els conceptes, tècniques i procediments essencials de la disciplina.


El curs abasta del nivell zero al nivell bàsic, primera etapa que permetrà a l'estudiant aplicar els coneixements i habilitats adquirides a multitud de projectes de diferent naturalesa. Va dirigit tant a estudiants interessats a introduir-se a l'àrea de disseny i animació CGI com a professionals d'altres àrees audiovisuals que desitgen complementar la seva formació.


Es recomana, no obstant això, posseir coneixements bàsics sobre animació 2D o Disseny.

Més informació: Fullet del curs

 

MatrículaDel 18 de novembre de 2019 al 6 de febrer de 2020, mitjançant aquest enllaç

Preu del curs: 350€

 

Obejctius del curs

  • Ampliar les capacitats professionals de l'estudiant dins de la indústria audiovisual
  • Complementar la formació audiovisual basada en imatge fotogràfica
  • Dotar a l'estudiant d'una base sòlida que pugui usar com a punt de partida per al desenvolu-pament d’una especialització

 

Direcció i coordinació del curs

José M. Cabello Bàrzanas, generalista CGI freelancer i professor a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona.

 

Metodologia docent i avaluació
El curs té un caràcter pràctic. Els continguts del curs els introduirà el professor mitjançant explicacions teòriques generals que seran estudiades després amb exemples pràctics concrets que l’alumne podrà desenvolupar en classe mentre segueix les indicacions del professor a través del projector. Les explicacions teòriques seran recolzades per material videogràfic, slides i diversos recursos que podrà trobar al Campus Virtual.

El curs serà dividit en seccions d’aplicació professional en el que es treballaren exercicis d’exemple en diferents àmbits professionals.

Per aprovar el curs cal realitzar satisfactòriament els exercicis proposats i el projecte final, i és obligatori assistir, com a mínim, a un 80% de les sessions.

 

Calendari i horari
El curs consta de 49 hores presencials, s’iniciarà el 12 de febrer al 08 d'abril de 2020. Les classes s’imparteixen els dimecres, i els divendres a la tarda, de 15 a 18 hores a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.

 

Altres informacions
Per informació sobre l’horari de matrícula consulteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e sed.informacio.audiovisuals@ub.edu).

Més informació respecte el curs al correu-e del director: cabello.barzanas@ub.edu

 

Lloc d’impartició

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/altra-oferta-formativa
Comparteix-ho: