Màster universitari en Humanitats Digitals

Presentació

L'assignatura té 7.5 crèdits i està ubicada en el segon semestre del màster. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB, les especificacions de la Facultat, i, en els seus aspectes més concrets, en el Procediment de l'assignatura Pràctiques del Màster d'Humanitats Digitals.

Per poder accedir a ella és necessari haver aprovat en el primer semestre un mínim de 15 crèdits obligatoris

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant aproximadament 185 hores en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant.  Les funcions a realitzar per l’alumne varien segons les característiques de cada plaça de pràctiques i el tipus d’institució que les ofereix. Aquesta informació està disponible prèviament en el moment de fer la tria del centre de pràctiques.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinats per Miquel Centelles (miquel.centelles@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

L’organització de les pràctiques curriculars requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per a les pràctiques es fa al semestre anterior a la realització de l’estada. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on es desenvoluparan.

L’estudiant ha de tenir present que les pràctiques exigeixen una dedicació horària diària/setmanal durant les hores estipulades pel pla docent i, per tant, haurà de combinar aquestes amb les assignatures que matriculi en el mateix període.

Les pràctiques als màsters solen realitzar-se en paral·lel amb el Treball de Final de Màster. Tot i això és recomana considerar la vinculació de totes dues assignatures

L´estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: empreses de serveis, biblioteques, institucions públiques, empreses de consultoria, portals web, grups de recerca, etc.

Els centres que figuren a l'oferta han acordat amb cadascun dels equips de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta oferta nous centres proposats per coordinador de pràctiques o per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder acordar un programa de pràctiques i formalitzar els convenis. Cal sol·licitar la incorporació de nous centres de pràctiques amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

L'estudiant decidirà quina opció de centre considera més adequada als seus interessos i orientació professional. L'assessorament dels professors del màster pot proporcionar a l'estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió. Si l'estudiant no té una opció clara, pot parlar amb el coordinador de pràctiques per acordar un centre dels oferts, adient a les característiques sol·licitades per l'estudiant. Un cop elegits els centres de preferència, l'estudiant presentarà la seva candidatura a través de la plataforma GIPE durant els mesos de gener i febrer. Els centres seleccionaran l'estudiant o estudiants que encaixi millor amb les seves expectatives. En general, els candidats seran convocats a entrevistes per part dels centres amb l'objectiu de valorar-ne els coneixements, les habilitats i les actituds en relació amb les places de pràctiques.

Consultories i empreses de serveis en àrees d’humanitats i ciències socials.

Avenir

AVENIR és un equip format per professionals i experts que desenvolupa projectes i estratègies de canvi per a millorar la gestió, la innovació i la comunicació de les organitzacions, especialment del sector cultural, i dels serveis públics. Treballa quatre línies d’acció: a) gestió del canvi per a institucions culturals; b) transmissió del coneixement, difusió del patrimoni i contingut en digital; c) noves formes de finançament per al sector cultural; d) advocacy dels serveis culturals.

 

NUBILUM

La missió de NUBILUM S.L. és ajudar a les organitzacions a ser més eficients, fent una eficaç gestió de la documentació i el coneixement. Proporciona serveis documentals, serveis de consultoria, i serveis TIC.

 

Stoa: Planificació, comunicació i presentació

Stoa és una empresa que des de 1996 es dedica a la planificació, la interpretació i la presentació del patrimoni.  El seu àmbit d’activitat abasta la projecció i creació de museus i espais expositius, la interpretació i la planificació estratègica del patrimoni, el desenvolupament d’aplicacions mòbils per a museus i monuments i la senyalització d’itineraris.

 

.

La Tempesta (Tempesta Media S.L)

La Tempesta ofereix serveis professionals de consultoria estratègica, impuls de la transformació digital i producció de projectes web i de patrimoni cultural digital.

 

 

Unitats i serveis de les administracions públiques relacionades amb les Humanitats i Ciències Socials

 

CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona)

El CRAI Biblioteca de Reserva preserva, descriu i difon el fons antic de la Universitat de Barcelona. El material que custodia inclou diverses tipologies: manuscrits, incunables, impresos fins l’any 1820, gravats en làmines soltes i pergamins. L’interès de la col·lecció és molt ampli, des del contingut intel·lectual dels llibres, passant per la seva materialitat, fins a esdevenir un element per poder conèixer la història del llibre i la lectura en època moderna.

 

 

Àrea de Dades Obertes de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

L'Àrea de Dades Obertes és una unitat de la Generalitat de Catalunya que té com a funcions: a) gestionar el servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya; b) coordinar i donar suport als departaments i organismes i entitats del sector públic en la implantació d'actuacions en matèria de dades obertes; c) gestionar projectes basats en l'obertura de dades públiques; d) gestionar i coordinar projectes per afavorir la utilització de les dades obertes per part de la ciutadania, la societat civil i el món empresarial; e) qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 

Sector de la creació de productes editorials i de distribució d'informació en suports sense fils (tauletes, telèfons intel·ligents, etc.) especialitzats en Humanitats i Ciències Socials

 

dâctilos

dâctilos és un empresa de serveis editorials especialitzada en edició didàctica en diversos formats (PDF, HTML5, WordPress, Wiki, Moodle). També elaboren altres productes editorials com són llibres en format paper, llibres en format PDF i en format EPUB. Els seus principals clients són la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Grup Planeta i l'editorial RBA.

 

 

MRA Ediciones

MRA Ediciones es una editorial dedicada a la edició de llibres de no-ficció, assaig, de caràcter social amb la final

 

 

Unitats i serveis en àrees d'Humanitats i Ciències Socials en biblioteques, arxius, museus i galeries d'art

 

Associació Arxiu Muntadas. Centre d'Estudis i Recerca (ARXIU / AM)

L'Associació Arxiu Muntadas. Centre d'Estudis i Recerca (ARXIU / AM) és una associació sense ànim de lucre organitzada al voltant dels materials compilats per l'artista Antoni Muntadas al llarg de la seva trajectòria. Aquests materials es relacionen no només amb el seu treball artístic sinó també amb aquells temes que aborda: el públic i el privat, el paisatge dels media, la censura, la vigilància, la traducció, l'arxiu, la por o els protocols socials, entre altres. No obstant això, ARXIU/AM a més d'objectes, arxiva també processos, maneres de fer i relacions conceptuals, qüestionant constantment les estratègies d'arxivística i conservació: què fer d'aquest tipus de "patrimoni immaterial"?

 

 

Drac Màgic

Drac Màgic és una cooperativa d’iniciativa social fundada el 1971 dedicada fonamentalment a l’estudi i a la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. Les seves àrees centrals d’activitat són la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisuals i en l’autoria cinematogràfica, així com la formació en llenguatges audiovisuals promovent la divulgació de la cultura cinematogràfica entesa com a espai de coneixement, crítica i reflexió.

 

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Primer museu de Catalunya. Actualment preserva un important fons museogràfic, bibliogràfic i arxivístic deis segles XVIII, XIX i XX.

 

 

 

Portals web i xarxes socials especialitzades en Humanitats i Ciències Socials

 

CRAI BIBLIOTECA DE RESERVA

El CRAI Biblioteca de Reserva preserva, descriu i difon el fons antic de la Universitat de Barcelona. El material que custodia inclou diverses tipologies: manuscrits, incunables, impresos fins l’any 1820, gravats en làmines soltes i pergamins. La gran part del fons prové del fons desamortitzat de les biblioteques conventuals de la província de Barcelona durant els anys 1835-36. En quantitat de fons imprès, és una de les primeres biblioteques espanyoles (en segle XVI la primera, en segle XVII i XVIII la segona i en incunables la tercera). L’interès de la col·lecció és molt ampli, des del contingut intel·lectual dels llibres, passant per la seva materialitat, fins a esdevenir un element per poder conèixer la història del llibre i la lectura en època moderna.

 

Filmin, Comunidad Filmin, S.L.

Filmin, Comunidad Filmin, S.L. és una premiada plataforma de cinema i sèries en línia que opera a Espanya des de l'any 2008 ia Portugal des 2016, sent la primera companyia a oferir un servei de tarifa plana al nostre país. Actualment Filmin també està disponible a Mèxic a través d'FilminLatino, una plataforma creada amb la col·laboració de IMCINE. Entre els accionistes de Filmin destaquen empreses cinematogràfiques que han fet de la innovació, el risc i l'aposta indestructible per la qualitat la seva raó de ser: Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo, Golem, Tornassol, Vértigo Films, Versus Entertaiment, Wanda visión i Cameo, LMC i Alta Films. A aquest grup d'empreses cinematogràfiques se'ls suma Vostok.

Centres, grups i projectes de recerca i desenvolupament experimental en Ciències Socials i Humanitats.

 

Grup d'Estudis sobre Cultures Indígines i Afroamericanes CINAF (Universitat de Barcelona)

El Grup d'Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes (CINAF) és un grup de recerca consolidat que reuneix historiadors i antropòlegs especialitzat en l'estudi de les minories indígenes i afrodescendents a Amèrica llatina. Des de l'any 2006 està desenvolupant, en col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid, la UNED i altres institucions europees i llatinoamericanes una investigació sobre els mitjans de comunicació (ràdios, projectes de vídeo, xarxes socials, etc...) que aquests grups estan activant, els seus usos i els seus efectes socials.

 

 

 

Grup de Recerca LEXELE (Universitat Rovira i Virgili)

El Grup de Recerca LEXELE desenvolupa la seva activitat a la Universitat Rovira i Virgili. Dins d’aquesta universitat es vincula, pel que fa a la docència i a la recerca, al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, al Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera, al Màster en Recerca Avançada en Estudis Humanístics i al Programa de Doctorat d’Estudis Humanístics. El Grup s’inicia a començaments del segle XXI i està constituït, actualment, per vuit persones.

 

Grup de Recerca del Quaternari (Universitat de Barcelona)

El Grup de Recerca del Quaternari (GRQ) és un grup d’investigació vinculat al SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona que té com a principal objectius la recerca científica sobre els Neandertals i els seus antecessors així com els canvis paleoambientals del Plistocè. En els darrers anys les investigacions s’han materialitzat mitjançant diversos projectes de recerca arqueològica a la Península Ibèrica.

 

 

Immersium Studio

 

Institut de Recerca en Cultures Medievals IRCVM (Universitat de Barcelona)

L’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) és un institut propi de la Universitat de Barcelona. Vol portar la recerca interdisciplinària en l’època medieval al nivell màxim d’excel·lència i esdevenir un referent per a l’estudi del món medieval a Catalunya i més enllà. Projecte de recerca competitiu dins el Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA).

 

Laboratori d’Arqueologia Medieval LAMUB (Universitat de Barcelona)

El Laboratori d’Arqueologia Medieval (LAMUB) és un laboratori que compta amb més de 25 anys d’existència, en el que s’ha format generacions d’arqueòlegs medievalistes. En l’actualitat hi treballen quatre equips de recerca en arqueologia medieval, que porten la recerca en 10 jaciments arqueològics diferents. En el laboratori es fan les tasques d’estudi y tractament informàtic dels materials y les dades que s’han recuperat en les excavacions arqueològiques que majoritàriament es realitzen durant els mesos d’estiu. Formen part dels voluntaris del LAMUB una trentena de persones entre professionals de l’arqueologia y estudiants de diferents nivells, tots ells dins l’àmbit de l’arqueologia medieval, moderna i contemporània. S’organitzen en sessions de pràctiques i workshops diversos prioritàriament en horaris de tarda.

 

 

Servei de Tecnologia Lingüística STeL (Universitat de Barcelona)

El Servei de Tecnologia Lingüística (STeL) de la Universitat de Barcelona és una unitat de suport a la recerca i a la docència oberta a tots els membres de la comunitat universitària. La seva expertesa es fonamenta en el tractament de la informació, amb l'objectiu de ferla assequible de manera organitzada i sistemàtica. L'activitat del Servei consisteix tant en l'assessorament tecnològic per al desenvolupament de projectes com en la creació d'aplicacions específiques a requeriment dels investigadors. El Servei té al seu abast un repertori ampli de tecnologies, que van des de l'ús de programes estàndard fins a tècniques sofisticades de processament del llenguatge.

L’estudiant ha de realitzar 185 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats comunes proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar –juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat– un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

En l’avaluació de les pràctiques intervenen el tutor professional del centre i el tutor acadèmic de pràctiques.

El tutor professional del centre avalua les actituds i les tasques realitzades per l'estudiant durant l'estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació. La qualificació atorgada en aquest informe suposa el 70% de la nota global de l'assignatura.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant la memòria de pràctiques elaborada per l’estudiant. La qualificació atorgada a aquesta memòria suposa el 30% de la nota global de l'assignatura.

Els estudiants que acreditin haver participat en projectes amb una orientació similar als perfils dels centres de pràctiques, abans del moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura poden sol·licitar ser eximits de les 185 hores d’estada al centre. Es tindrà en consideració l’experiència dels estudiants en les diferents formes de vinculació al projecte que s’acredita: contracte laboral, qualsevol modalitat de vinculació a institucions públiques, convenis de cooperació educativa, ajuts i premis, etc.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de realitzar i superar una memòria de les activitats realitzades en el projecte que ha motivat l’exempció de les pràctiques.

Per a sol·licitar la dispensa, cal adreçar una sol·licitud al coordinador/a de la titulació i acreditar els requisits de la mateixa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
  • Breu descripció del centre.

 

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb el coordinador de pràctiques, el professor Miquel Centelles (miquel.centelles@ub.edu), per tal d'exposar els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

Comparteix-ho: