Detall

Comunicat del degà sobre les classes teòriques del grau de Medicina

Avís | 16-09-2021

Benvolguts i benvolgudes,
 
La resolució del rector de la UB i el Pla de contingència de la UB indiquen les línies bàsiques per organitzar la docència aquest curs 2021-2022.
 
La situació epidemiològica és encara incerta, amb una variant (delta) més transmissible. El nivell de vacunació assolit és molt alt, però encara insuficient i els contagis són possibles. Per tant, cal fer compatibles la màxima seguretat i prudència amb el retorn a la presencialitat.
 
La resolució del rector indica una presencialitat màxima del 70 % de l’alumnat (definida com a presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70 % de l’estudiantat de la Facultat), l'obligatorietat de la mascareta en els espais docents i altres espais interiors, la necessitat d’aconseguir la millor ventilació possible de les aules i la recomanació de mantenir la distància de seguretat sempre que sigui possible.
 
Cal tenir en compte que el nostre grau de Medicina ja ha començat, i que la planificació i tot el treball que aquest fet suposa no es pot canviar d’avui per demà. 
 
Tot el PDI, PAS i estudiants hem de col·laborar per poder assolir aquesta presencialitat i fer-ho amb la màxima prudència i solidaritat.
 
L’objectiu és que es pugui assolir la presencialitat màxima en la docència teòrica tan aviat com es pugui.
 
Les pràctiques, pràctiques clíniques i seminaris han de mantenir la presencialitat al 100 % sempre que sigui possible.
 
Tots els coordinadors d’assignatures i els coordinadors de curs han de seguir les recomanacions i instruccions derivades d’aquesta resolució del rector, sempre d’acord amb el o la cap d’estudis i el vicedegà o vicedegana corresponent.
 
Hi haurà errors, disfuncions i situacions inconvenients per al PDI, PAS i estudiants en el dia a dia. Ben segur que els anirem solucionant amb la millor voluntat, diàleg i la dedicació necessària.
 
Moltes gràcies a tots,
 
Antoni Trilla
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 
 
Resum resolució del rector (08/09/2021):
 
Primer.- Els centres de la Universitat de Barcelona han de fer la seva planificació del curs considerant la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70 % de l’estudiantat, d’acord amb les indicacions del Pla del PROCICAT i del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona.
 
Pla de contingència (resum apartat específic):
Mesures específiques en aules i laboratoris.
L’ús de mascareta és obligatori en espais docents, amb les excepcions establertes a l’apartat 5.b).
En els espais on s’hi duguin a terme pràctiques docents, s’haurà de portar un registre dels assistents potencials i s’hauran de preveure mesures de ventilació i de circulació dels assistents.
Sempre que sigui possible, a tots els espais docents es mantindran les finestres i les portes obertes. Si no és possible mantenir-les obertes de forma permanent, s’obriran com a mínim quan finalitzi una classe i fins al començament de la següent, amb l’objectiu d’afavorir la renovació d’aire i sempre per un temps mínim de 10 minuts cada cop.
S’ha d’informar l’alumnat, de manera periòdica, de les mesures que cal prendre, com ara que l’entrada a les aules s’ha de fer en tot moment preservant la distància de seguretat.
S’ha d’indicar al professorat i a l’alumnat la conveniència i necessitat de rentar-se les mans abans d’entrar a les aules i laboratoris, i en sortir-ne
No es pot ocupar cap aula fins que no surti tot el personal de la classe anterior.
Es podran habilitar temporalment nous espais per a aules en edificis on hi hagi espais disponibles. També es podran habilitar les sales d’actes i sales d’estudis com a espais per impartir docència.


Comparteix-ho: