Detall

Instrucció sobre l'ajornament de l'inici de les pràctiques hospitalàries al Clínic

Avís | 29-01-2021

Benvolguts,

Atesa la situació epidemiològica i assistencial actual de l'Hospital Clínic —amb un augment molt important de pacients COVID+, transformacions constants de sales convencionals en sales COVID i UCIs i sales en UCIs COVID (el Clínic és avui l'hospital de Catalunya amb més casos COVID ingressats, fet que repercuteix especialment en tots els seus professionals, que han de multiplicar la dedicació i els esforços per atendre aquesta sobrecàrrega de forma prioritària)— el Comitè de Crisi i el Comitè Operatiu de l'Hospital Clínic han acordat amb el Deganat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que s'ajornin temporalment determinades pràctiques que s'havien de fer a l'Hospital Clínic.

En conseqüència:

1. Es mantenen exclusivament les pràctiques clíniques tutelades (PCT) dels alumnes de 6è de Medicina i de 4t d'Infermeria, tal com estan previstes.

2. S'ajornen tota la resta de pràctiques a l'Hospital Clínic, de tots els altres cursos del grau de Medicina i Infermeria, de la resta de graus de la UB, i de totes les escoles i ensenyaments no UB, per un període inicial de quatre setmanes, a comptar des de l'1 de febrer de 2021.

3. En funció de l'evolució de la situació epidemiològica i assistencial de l'Hospital Clínic, es revisarà aquesta decisió en el moment que sigui més convenient, i en tot cas abans d'arribar al final d'aquest període de quatre setmanes (28 de febrer de 2021).

4. Aquesta instrucció no afecta les pràctiques de laboratori, d'informàtica, habilitats, simulació i altres que es duen a terme a les instal·lacions de la Facultat de Medicina (Campus Clínic), que se seguiran fent, sempre d'acord amb les normes de seguretat.

5. Els caps d'estudis s'encarregaran d'informar degudament d’aquests canvis els coordinadors de les diferents assignatures, que caldrà que adaptin els plans docents i les avaluacions, si s'escau, d'acord amb la situació indicada.

6. El vicedegà acadèmic i els responsables de les diferents UFR s'encarregaran de comunicar degudament aquests canvis als delegats dels alumnes dels cursos afectats.

7. Aquesta instrucció es farà pública i penjarà a la web de la Facultat el dia 29 de gener de 2021.

Esperem que la pressió derivada de la pandèmia i el seu impacte en l'activitat diària de l'Hospital Clínic es pugui reduir i controlar al més aviat possible i, per tant, que aquest ajornament de les pràctiques hospitalàries tingui la durada més curta possible.

Gràcies a tots per l’esforç i per la feina feta.
Ben cordialment,

Toni Trilla
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Comparteix-ho: