Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Competències Mèdiques Avançades

Calendari acadèmic

Calendari Marc

Inici de curs: 02/10/2023

Fi de curs: 28/06/2024 (Atès que el Màster preveu una presentació oral dels treballs de fi de màster, el període s'amplia per poder encabir l’avaluació de tots els treballs)

Calendari de Vacances

Nadal: del 24 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024

Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d’abril de 2024

12 d'octubre 2023 (dijous)

1 de novembre 2023 (dimecres)

6 de desembre 2023 (dimecres)

8 de desembre 2023 (divendres)

1 de maig 2024 (dimecres)

24 de juny 2024 (dilluns)

A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat.

Les festes de la ciutat de Barcelona són: 25 de setembre de 2023 (La Mercè) i 20 de maig de 2024 (segona pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dia no lectiu)

Comparteix-ho: