Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Competències Mèdiques Avançades

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Anestèsia Regional Basada en l'Anatomia
Anatomia i Tècniques Aplicades al Cap, Coll i Tronc OT 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Neuroeix OT 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Braquial i el Membre Superior OT 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Lumbosacre i el Membre Inferior OT 2n semestre 3
Anatomia, Fisiopatologia i Tecnologia Aplicades a l'Anestèsia Regional OT 2n semestre 3
Aplicacions Específiques de les Tècniques d'Anestèsia Regional, Metodologia Científica i Docent OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Anestèsia Regional basada en l'Anatomia OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Cardiopaties Familiars i Esport OT 2n semestre 3
Diagnòstic Genètic Molecular OT 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Gestió de Pacients amb Canalopaties i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients amb Miocardiopaties Familiars OT 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients Pediàtrics amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Maneig d'Arrítmies Ventriculars en Pacients amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Organització d'Unitats Especialitzades en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OB 2n semestre 12
Tècniques d'Imatge i altres Proves en l'Estudi de les Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Cirurgia del Trasplantament Renal
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Donació d'Òrgans OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Indicació i Selecció de Candidats a Trasplantament Renal OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Cirurgia del Trasplantament Renal OB 2n semestre 12
Trasplantament Renal Complex OT 2n semestre 3
Trasplantament Renal Heterotòpic OT 2n semestre 3
Trasplantament Renal Infantil OT 2n semestre 3
Trasplantament Renal Ortotòpic OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Diagnòstic per la Imatge en Patologia Cardiovascular Aguda OT 2n semestre 3
Ecocardiografia Transesofàgica OT 2n semestre 3
Electrocardiografia i Arítmies en Patologia Cardiovascular Aguda OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos OT 2n semestre 3
Insuficiència Cardíaca Aguda, Valvulopaties i Vasculopaties Agudes OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries OB 2n semestre 12
Procediments Específics en el Pacient Crític Cardiovascular OT 2n semestre 3
Síndromes Coronàries Agudes OT 2n semestre 3
Tècniques de Suport Cardiopulmonar Avançat OT 2n semestre 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
Aspectes Tècnics, Material i Competències en Cardiologia Intervencionista OT 2n semestre 3
Assistència Ventricular Mecànica, Trasplantament Cardíac i altres Procediments Invasius en Cardiopatia Isquèmica Aguda i Crònica OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Electrofisiologia, Ablació i Estimulació en la Malaltia Coronària OT 2n semestre 3
Fisiopatologia i Clínica de la Malaltia Coronària OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Indicacions i Formes de Revascularització Coronària OT 2n semestre 3
Intervencionisme Coronari en Escenaris Anatòmics Complexos OT 2n semestre 3
Intervencionisme Coronari Percutani en les Síndromes Coronàries Agudes OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària OB 2n semestre 12
Tècniques d'Imatge Intracoronària i No Invasives OT 2n semestre 3
Tractament Antitrombòtic Inicial i a Llarg Termini OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca
Ablació de les Taquicàrdies Ventriculars OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Coneixements Teòrics d'Aritmologia: Fisiopatologia, Diagnòstic i Terapèutica (Farmacològica i No Farmacològica) OT 2n semestre 3
Diagnòstic i Tractament de la Síncope. Prova de la Taula Basculant OT 2n semestre 3
Diagnòstic Invasiu: Estudi Electrofisiològic OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Desfibril·ladors OT 2n semestre 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos OT 2n semestre 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Resincronitzadors OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca OB 2n semestre 12
Tècniques Avançades d'Ablació: Ablació de les Arítmies OT 2n semestre 3
Tècniques per a l'Ablació de la Fibril·lació Auricular OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Ecoendoscòpia Diagnòstica i Terapèutica OT 2n semestre 3
Endoscòpia Avançada de l'Intestí Prim: Càpsula Endoscòpica i Enteroscòpia Profunda OT 2n semestre 3
Endoscòpia en el Cribratge i Prevenció del Càncer Colorectal OT 2n semestre 3
Exploració i Intervencionisme sobre la Via Biliar per CPRE OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica OB 2n semestre 12
Tracte Digestiu Alt I OT 2n semestre 3
Tracte Digestiu Alt II OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Càncer d'Ovari i de Trompa OT 2n semestre 3
Càncer de Coll d'Úter i Tracte Genital Inferior: Abordatge Terapèutic Multidisciplinari OT 2n semestre 3
Càncer de Cos Uterí OT 2n semestre 3
Càncer de Mama: Diagnòstic, Estadificació i Abordatge Quirúrgic OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària OB 2n semestre 12
Tècniques Quirúrgiques Avançades i d'Invasió Mínima. Cirurgia Robòtica OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Imatge Cardíaca No Invasiva
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Ecocardiografia d'Estrès OT 2n semestre 3
Ecocardiografia en el Monitoratge d'Intervencions Cardiovasculars OT 2n semestre 3
Ecocardiografia Transesofàgica OT 2n semestre 3
Ecocardiografia Transtoràcica I OT 2n semestre 3
Ecocardiografia Transtoràcica II OT 2n semestre 3
Ergometria i Cardiologia Nuclear OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Imatge Cardíaca en Cardiopaties Congènites OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Imatge Cardíaca No Invasiva OB 2n semestre 12
Ressonància Magnètica Cardíaca OT 2n semestre 3
Tomografia Computeritzada Cardíaca OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Infeccions per VIH i Sida
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment
Atàxies OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Cirurgia Funcional dels Trastorns del Moviment OT 2n semestre 3
Distonia OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Malaltia de Huntington i altres Corees OT 2n semestre 3
Malaltia de Parkinson OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Parkinsonismes Atípics OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Malalties Autoimmunitàries
Artritis Reumatoide i Malalties Autoimmunitàries de l'Aparell Locomotor OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Lupus Eritematós Sistèmic, Síndrome Antifosfolipídica, Síndrome de Sjögren i Esclerosi Sistèmica OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Cardíaques i Pulmonars OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Cutànies OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Hematològiques OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Neurològiques OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Oculars OT 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Renals OT 2n semestre 3
Malalties Autoinflamatòries i Immunologia Clínica Avançada OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Malalties Autoimmunitàries OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Vasculitis Sistèmiques i Miopaties Inflamatòries OT 2n semestre 3
Especialitat: Malalties Neuromusculars
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Coneixements Avançats en Malalties de la Neurona Motora OT 2n semestre 3
Coneixements Avançats en Malalties de la Unió Neuromuscular OT 2n semestre 3
Coneixements Avançats en Miologia OT 2n semestre 3
Coneixements Avançats en Patologia del Nervi Perifèric OT 2n semestre 3
Dolor Neuropàtic OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Introducció a la Miologia i a les Malalties de la Unió Neuromuscular OT 2n semestre 3
Introducció a la Patologia del Nervi Perifèric OT 2n semestre 3
Introducció a les Malalties de Neurona Motora OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Neurofisiologia de les Malalties Neuromusculars OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Malalties Neuromusculars OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Medicina Maternofetal
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Cardiologia Fetal OT 2n semestre 3
Doppler en Medicina Fetal OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Medicina Maternofetal OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Neuroanestèsia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Neuroanatomia, Neurofisiologia i Neuroimatge Aplicada a l'Anestèsia OT 2n semestre 3
Neuroanestèsia en el Pacient Crític OT 2n semestre 3
Neuroanestèsia en Procediments Neuroquirúrgics OT 2n semestre 3
Neuroanestèsia fora de l'Àrea Quirúrgica. Control Postoperatori en Neurocirurgia OT 2n semestre 3
Neuroanestèsia Pediàtrica i de la Pacient Gestant OT 2n semestre 3
Neuromonitoratge Perioperatori OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Neuroanestèsia OB 2n semestre 12
Principis Bàsics en Neuroanestèsia i en Intervencions de Pacients amb Patologia Neurològica OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica)
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer OT 2n semestre 3
Atenció Pal·liativa al Pacient amb Malaltia Oncohematològica OT 2n semestre 3
Avenços en Mecanismes Moleculars de Transformació Cel·lular OT 1r semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Avenços Moleculars en Oncologia OT 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Cap i Coll OT 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Mama OT 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Sarcomes de Parts Toves i de Pell OT 2n semestre 3
Epidemiologia del Càncer OT 2n semestre 3
Escriptura Científica Eficient en Oncologia OT 2n semestre 3
Genòmica i Proteòmica OT 1r semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Immunoteràpia i Tractaments Dirigits OT 2n semestre 3
Investigació Clínica en Oncologia OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Oncohematologia OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica) OB 2n semestre 12
Radiobiologia OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Patologia Cutània Avançada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Bases Genètiques en Oncologia Cutània OT 2n semestre 3
Càncer Cutani No-Melanoma. Síndromes Limfoproliferatives OT 2n semestre 3
Dermatopatologia Avançada OT 2n semestre 3
Dermatoscòpia i Microscòpia Confocal en Lesions Pigmentades i altres Aplicacions Dermatològiques OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Malalties Autoimmunitàries Cutànies OT 2n semestre 3
Melanoma Maligne OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Patologia Cutània Avançada OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria
Al·lèrgia Respiratòria OT 2n semestre 3
Avaluació Diagnòstica de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Biomarcadors en Medicina Respiratòria OT 2n semestre 3
Endoscòpia Respiratòria OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Interrelació entre Al·lèrgia Respiratòria i Aliments OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria OB 2n semestre 12
Tècniques d'Estudi de la Funció Pulmonar OT 2n semestre 3
Tècniques d'Imatge OT 2n semestre 3
Tècniques per a l'Estudi de les Malalties Vasculars Pulmonars OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs
Accessos Vasculars i les seves Complicacions OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Mètodes Diagnòstics Funcionals i per la Imatge OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs OB 2n semestre 12
Radioprotecció per a Professionals Sanitaris OT 2n semestre 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques OT 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars dels Grans Vasos OT 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia de les Extremitats Inferiors OT 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia dels Troncs Supraaòrtics i de les Extremitats Superiors OT 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia Visceral OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Trastorns del Son
Aspectes Generals del Son. Fisiologia del Son Normal OT 2n semestre 3
Avaluació de la Via Aèria Superior en Pacients amb Trastorns Respiratoris del Somni OT 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Trastorns del Son OB 2n semestre 12
Tècniques de Registre del Son i la seva Interpretació OT 2n semestre 3
Trastorns del Son en altres Malalties Neurològiques OT 2n semestre 3
Trastorns del Son que Cursen amb Hipersòmnia (Excepte Roncopatia i Apnees) OT 2n semestre 3
Trastorns del Son que Cursen amb Insomni OT 2n semestre 3
Trastorns que Cursen amb Conductes Anormals durant el Son OT 2n semestre 3
Trastorns Respiratoris del Son: Roncopatia i Apnees del Son OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Especialitat: Urooncologia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 2n semestre 6
Biologia Molecular dels Tumors Urològics OT 2n semestre 3
Diagnòstic dels Tumors Urològics OT 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 2n semestre 6
Maneig del Càncer de Penis i del Càncer Testicular OT 2n semestre 3
Maneig del Càncer de Pròstata OT 2n semestre 3
Maneig del Càncer Renal OT 2n semestre 3
Maneig del Càncer Vesical Musculoinvasiu OT 2n semestre 3
Maneig del Càncer Vesical No Musculoinvasiu OT 2n semestre 3
Maneig del Tumor de Tracte Urinari Superior OT 2n semestre 3
Maneig Integral del Pacient Urooncològic OT 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Urooncologia OB 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 2n semestre 12
Comparteix-ho: