Reglaments

El reglament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, estableix l’organització i regula la creació dels òrgans i de les comissions i les delegacions necessàries per a l’exercici eficaç de les funcions de la Facultat.

 

Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

  1.  

Comparteix-ho: