Organització i Qualitat

Introducció OiQ

 

La Unitat d’Organització i Qualitat orienta les seves actuacions cap a l’objectiu compartit institucionalment de facilitar la millora de la qualitat i l’eficiència en l’organització i en els processos de gestió.

FUNCIONS:

  • Dissenyar i mantenir el model de gestió de processos de la UB.
  • Formar, acompanyar i assessorar les diferents unitats en la gestió i millora de processos i en la descripció i diagramació de procediments
  • Formar, acompanyar i assessorar les diferents unitats en el procés de desplegament de les cartes de serveis
  • Col·laborar amb diferents unitats en els àmbits de governança, analítica de dades i "business intelligence"
  • Qualsevol altra del seu àmbit que li encomani la Direcció de l’Agència
Comparteix-ho: