Detall de la notícia

Actualització dels procediments de gestió de beques de col·laboració per a estudiants de grau i màster: en centres de la UB (A41-11) i en unitats transversals (A41-12)

Notícia | 15-06-2022

 

 

 

 

S'han actualitzat els procediments següents:
 

 

S'han actualitzat aquests procediments per incloure la informació referent a la tramitació dels desplaçament nacionals o internacionals dels becaris de col·laboració, si així s'especifica en les bases de la convocatòria, d'acord amb la Instrucció de la Vicerectora d'Estudiants i Participació relativa a la mobilitat/desplaçaments dels becaris de col·laboració de la UB, de data 2 de juny de 2022, també s'hi han incorporat els nous models de sol·licitud de desplaçament nacional i internacional.
A banda d'aquesta actualització, als procediments s'hi ha inclòs la Instrucció de la Vicerectora d'Estudiants i Participació relativa a la presencialitat dels becaris de col·laboració de la UB, de data 2 de juny de 2022.


Comparteix-ho: