Deganat

Degà

Dr. Antonio Solanas Pérez

Telèfon: 933 125 010
Fax: 933 125 871
Correu electrònic: dt.psicologia@ub.edu
Horari d'atenció: a convenir

Vicedegà/anes

Dra. Mercè Martínez Torres

Vicedegana d'Organització i Relacions Externes

Telèfon: 933 125 019
Fax: 933 125 018
Correu electrònic: vd.psicologia.organitzacio@ub.edu
Horari d'atenció: a convenir

 

Dr. David Gallardo Pujol
Vicedegà de Recerca i Innovació

Telèfon: 933 125 017
Fax : 933 125 871
Correu electrònic: david.gallardo@ub.edu
Horari d'atenció: a convenir


Dra. Maribel Peró Cebollero
Vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants

Telèfon: 933 125 015
Fax: 933 125 871
Correu electrònic: mpero@ub.edu
Horari d'atenció: a convenir

Secretària Acadèmica

Dra. Montserrat Celdrán Castro

Telèfon: 933 125 016
Fax : 933 125 871

Correu electrònic: mceldran@ub.edu
Horari d'atenció: a convenir

Comparteix-ho: