Cambra freda

La Facultat de Química disposa d’una cambra freda situada a la setena planta, la qual es troba refrigerada a 4ºC, disponible per a emmagatzemar temporalment productes i materials que necessitin estar conservats a aquesta temperatura. L’espai, que depèn funcionalment del Deganat de la Facultat, es regeix mitjançant una Normativa d’ús d’obligat compliment, aprovada per la junta de Facultat en la sessió del 4 de novembre de 2014. Teniu accessible el document vigent en aquest enllaç.

Formularis/etiquetes cambra freda

En aquest apartat podeu descarregar models per a les etiquetes necessàries per a identificar correctament els productes i els materials que necessiteu emmagatzemar temporalment a la cambra freda.