Servei de Criogènia i gasos tècnics

La Facultat de Química disposa d’un servei per al subministrament de gasos tècnics mitjançant línies de gas i també a través de l’ús de bombones i d’un servei de criogènia per al subministrament de Nitrogen líquid i de diòxid de carboni.

Com a mesura per a garantir la informació de seguretat en l’ús, manipulació i control d’aquest tipus de productes per al personal usuari l’empresa subministradora envia periòdicament les Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) actualitzades (consulteu l'apartat sobre l’etiquetatge dels productes Químics i els Reglaments europeus REACH i CLP).

En aquest apartat podeu visualitzar i descarregar les Fitxes de Dades de Seguretat actualitzades i subministrades pel fabricant: